همایش ها و کلاس های المپیاد

بسته هفتگی الیگام

فصلنامه همگام

گنجینه المپیاد ریاضی
جزوه های المپیاد ریاضی
صفحه مختلط

Thumbnail
حجم: 124 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 256      نظرها (0)
دانلود
عنصرهای اساسی هندسی

Thumbnail
حجم: 124 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 203      نظرها (0)
دانلود
زاویه

Thumbnail
حجم: 38 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 191      نظرها (0)
دانلود
توازی

Thumbnail
حجم: 30 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 128      نظرها (0)
دانلود
تعامد

Thumbnail
حجم: 36 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 133      نظرها (0)
دانلود
پاره خط و تقسیم پاره خط

Thumbnail
حجم: 42 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 120      نظرها (0)
دانلود
تشابه مثلث ها

Thumbnail
حجم: 27 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 169      نظرها (0)
دانلود
دایره نقطه تماس و خط مماس

Thumbnail
حجم: 45 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 124      نظرها (0)
دانلود
همخط بودن

Thumbnail
حجم: 45 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 111      نظرها (0)
دانلود
مثلث و اجزای آن

Thumbnail
حجم: 129 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 135      نظرها (0)
دانلود
مثلث متساوی الساقین

Thumbnail
حجم: 34 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 119      نظرها (0)
دانلود
مثلث قائم الزاویه

Thumbnail
حجم: 31 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 144      نظرها (0)
دانلود
مثلث متوازی الاضلاع

Thumbnail
حجم: 43 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 127      نظرها (0)
دانلود
مرکز دایره محیطی

Thumbnail
حجم: 41 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 136      نظرها (0)
دانلود
ریشه های nام عدد 1

Thumbnail
حجم: 111 کیلوبایت       نوع فایل: PDF


رتبه بندی:      تعداد دانلودها: 201      نظرها (0)
دانلود
< قبلی  1 از 3  بعدی >


.: كليه حقوق سايت متعلق به موسسه فرهنگي مهتدين مي باشد :.


طراحی و اجرا توسط پورتال صفرویک